Termeni și condiții

Acest document se referă la condiţiile de utilizare a website-ului www.panoramictravel.ro, care este deţinut şi administrat de SC ITINERAR BLUE SIM Botoșani.

Accesând sau utilizând website-ul www.panoramictravel.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

  • Garantaţi veridicitatea datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs.
  • Nu veţi utiliza www.panoramictravel.ro în scopuri speculative, generare de rezervări false sau frauduloase
  • Nu veţi transmite materiale politice, pornografice, rasiste sau a alte materiale care contravin legii
  • Nu veţi altera, copia, distribui, vinde, afişa, licenţia sau reproduce conţinutul site-ului cu excepţia utilizării în scop personal şi necomercial a unei singure copii a informaţiei conţinută în site

Scopul utilizării site-ului www.panoramictravel.ro este obţinerea de informaţii privind ofertele şi programele turistice ale Panoramic Travel, informaţii despre destinaţiile promovate, achiziţionare de produse Panoramic Travel, rezervări, etc.

Panoramic Travel acţionează şi ca agent pentru terţi furnizori, cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat maşini, precum şi alţi Furnizori de Servicii Turistice – denumiţi în continuare Furnizori. Panoramic Travel nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru produsele şi serviciile turistice oferite de Furnizori şi nu garantează în nici un fel acurateţea sau calitatea produselor şi a serviciilor reflectate pe acest Site.

Materialele prezentate în cadrul website-ului www.panoramictravel.ro şi eventualele informaţii transmise prin intermediul poştei electronice sunt proprietatea Panoramic Travel sau a partenerilor săi din acest proiect, după caz, şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă şi alte drepturi de proprietate intelectuală.

Orice rezervare efectuată pe Site va fi considerată drept intenţia dvs. de a achiziţiona un anumit produs sau serviciu turistic. Dacă cererea dvs. va fi acceptată, veţi primi un e-mail de confirmare de la Panoramic Travel.

Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt în funcţie de disponibilitatea Furnizorilor. Termenii şi condiţiile Furnizorului (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adiţional Termenilor şi Condiţiilor acestui Site. Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligaţii, anulări, modificări ale rezervărilor şi restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricţii de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. Panoramic Travel nu este responsabilă pentru costurile care pot să apară în momentul transferurilor de la un aeroport/terminal la altul. De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziţionat se va face în funcţie de Termenii şi Condiţiile fiecărui Furnizor. În cazul în care doriţi anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziţionat, este responsabilitatea dvs. de a informa în scris sau telefonic Panoramic Travel despre intenţiile dvs. În anumite cazuri este posibil să nu puteţi anula/modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectaţi anumite cerinţe pentru aceste acţiuni. Panoramic Travel sau Furnizorul acceptă cereri scrise. Panoramic Travel sau Furnizorul nu pot anula/modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dvs fermă.

În eventualitatea modificării unei rezervări (incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume), Panoramic Travel îşi rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acţiune. Aceste taxe diferă faţă de taxele impuse direct de către Furnizor.

În funcţie de termenii şi de condiţiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plată integrală sau parţială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul Panoramic Travel, al hotelului sau al reprezentantului acestuia.

Panoramic Travel sau Furnizorul nu-şi asumă nici o obligaţie de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplăţii integrale a serviciilor comandate. În orice situaţie, sunteţi responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandate.

Panoramic Travel sau Furnizorul îşi rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot să apară la momentul rezervărilor. În acest caz, veţi fi informat despre comisioanele aplicabile.

Prin acordul Dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.panoramictravel.ro, datele cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de Dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Panoramic Travel în scopurile precizate în Politica de confidențialitate.

Site-ul www.panoramictravel.ro este un site cu conţinut informativ. Eventualele neconcordanţe sau erori care pot apărea la un moment dat între conţinutul site-ului şi informaţiile reale vor fi discutate înaintea confirmării ofertei. De asemenea, informațiile prezentate în agenție vor avea mereu prioritate și vor fi considerate reale. Actualizarea website-ului se face periodic și există posibilitatea ca unele informații/oferte să nu mai fie valabile. Trimiterea formularului de contact cu solicitarea unui bilet de avion sau a unei oferte de vacanță nu constituie rezervare până în momentul preluării solicitării și confirmării disponibilității acesteia. În situația în care oferta nu mai este valabilă, Panoramic Travel nu poate fi obligată să plătească despăgubiri sau să ofere alte discount-uri compensatorii.
Panoramic Travel nu va putea fi răspunzătoare faţă de nici o persoană/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.panoramictravel.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Panoramic Travel poate aduce modificări termenilor şi condiţiilor de utilizare, fără a anunţa acest lucru anterior în conţinutul site-ului. Vă rugăm, aşadar, să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor modificate.

Acest site poate conţine linkuri către diverse site-uri. Atunci când accesaţi aceste site-uri, vă aflaţi implicit în afara site-ului www.panoramictravel.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare a noilor site-uri accesate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Panoramic Travel şi poate atrage răspunderea civilă, contravenţională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare a site-ului vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.

Share This